Email: office@bodor.bg

София 1606, България
ул. Лайош Кошут  № 9, ап. 19

Телефон за контакт: + 359 2 851 05 92
Мобилен: + 359 894 30 36 33
Мобилен: + 359 888 80 67 89

Моля, свържете се с нас

Ние ще се постараем да получите изчерпателна информация