Email: office@bodor.bg
service@bodor.bg
София 1606, България
ул. Владайска  № 40, ет. 1, офис 2
Телефон: +359 2 851 05 92
Мобилен: +359 894 30 36 33
Сервиз: +359 893 31 11 71

Моля, свържете се с нас

Ние ще се постараем да получите изчерпателна информация