Лазер за рязане на листове с мощност 1-4 kW

модел P

Лазер за рязане на листове и тръби с мощност 1-4 kW

модел P-Т

Лазер за рязане на листове и тръби със система за автоматично зареждане с мощност 1-4 kW

модел P-А

Лазер за рязане на листове с мощност 6-15 kW

модел S

Лазер за рязане на тръби

модел T230

Лазер за рязане на тръби със система за автоматично зареждане

модел T230А

Лазер за рязане на листове работещ с ролони и със система за автоматично зареждане

модел C

Лазер за рязане на листове с две маси

 модел E

Лазер за рязане на листове и тръби с две маси

 модел E-T

Лазер за рязане на листове и тръби с две маси и със система за автоматично зареждане

 модел E-A

Лазер за рязане на листове

 модел F

Лазер за рязане на листове и тръби

 модел F-T

Прецизен лазер за рязане на метални листове

модел i7

Прецизен лазер за рязане на метални листове

 модел i5

Прецизен лазер за рязане на метални листове

 модел i3 Linear

Mаркиращ файбър  лазер BLM-FC

Преносим и с отделна глава файбър
лазер BLM-FS

Файбър маркиращ лазер BLM-FT