Bodor Genius

Освободете вашите ръце, Насладете се на автоматично фокусиране

Bodor Genius: Лазерна глава за автоматично фокусиране

станете лидер на нашата национална лазерна индустрия

Автоматично фокусиране

Приложимо за различни фокусни разстояния, които се контролират от системата за управление на машината. Фокусната точка автоматично ще бъде регулирана при процеса на рязане, за да се постигне най-доброто качество на рязане на метални листове с различни дебелини.

Освободете ръцете си

Освободете ръцете си, фокусното разстояние се контролира от операционната система. Не е нужно да се прави ръчно настройване. Автоматичното контролиране ефективно предотвратява грешки или повреди, които обикновено се причиняват при ръчната работа.

Точност

Увеличава точността на фокусното разстояние при извършване на среза, като задавава фокусно разстояние на среза и отделно фокусно разстояние на самото рязане. По този начин изключително се повишава точността при рязане.

Bodor Lightning е най-новият резултат от научноизследователската и развиваща се дейност на компанията след натрупване на дългогодишен опит на Bodor laser’s в разработването на лазери със средна и висока мощност. Той притежава следните функции:

1. Бързина

Bodor Lightning значително намалява 90% от времето на сряза, подобрява ефективността на обработката.

2. Стабилност

При традиционният процес на сряз е лесно да се предизвика взрив на дупки поради неравномерното качество на материала. Bodor Lightning в комбинация с Bodor Genius подобрява процеса, така че сряза не се влияе от качеството на материала и постига перфектно рязане.

3. Прецизност

Висока точност, малки топлинни променливи, стабилно проследяване, стабилна точка на ножа, гарантиране на най-доброто сечение за рязане.

4. Сигурност

Намаляване на времето за сряз, спестяване на газ, намаляване на консумацията на електроенергия, намаляване на възможноста за повреди на лазерната машина и режещата глава, и подобряване на обработката при използването на различни по вид материали.

5. Превъзходност

Оптимизиране на процеса на рязане, премахване на интерференцията на външни фактори, намаляване на дължината на оловото, и по-малък кръгъл отвор на еквивалентната дебелина на листа от традиционната технология.

Бързина

Когато ползвате технологията Bodor Lightning, времето за първоначалния срез на листа е кратко, тъй като се запазва 90% от времето на среза. Bodor Lightning комбиниран с Bodor Genius задвижва нов процес, при който среза не се влияе от качеството на материала и постига перфектно рязане с най-точен срез; 

Когато ползвате технологията Bodor Lightning, времето за първоначалния срез на листа е кратко, тъй като се запазва 90% от времето на среза. Bodor Lightning комбиниран с Bodor Genius задвижва нов процес, при който среза не се влияе от качеството на материала и постига перфектно рязане с най-точен срез; Икономичността на машините работещи на газ и електричество, води до спестяване на вашите разходи.

Когато изплозвате различни материали или листове с различна дебелина, ръчната настройка на лазерната глава довежда до ръчното регулиране на фокусното разстояние, което е много неефективно; Автоматичното настройване на лазерната глава води до разчитане на параметрите които са зададени и запаметени в системата.

 

Икономичността на машините работещи на газ и електричество, води до спестяване на вашите разходи.

Когато изплозвате различни материали или листове с различна дебелина, ръчната настройка на лазерната глава довежда до ръчното регулиране на фокусното разстояние, което е много неефективно; Автоматичното настройване на лазерната глава води до разчитане на параметрите които са зададени и запаметени в системата.